Mòduls inferiors lacats a Barro, mòduls superiors de xapa Vaig fumar, buit prestatge i sòcol, lacats en ciment.