El mes d’agost també sortim a la revista Casa Viva. Pàgina 7.